• Teşkilat Şeması

 • Misyon

  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktır.

  Ø  Tıp Eğitimiyle ilgili misyon: Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen ve bunlara duyarlı olan, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, mesleğinin her alanında gerekli düzeyde yetkin, Dünya standartlarında niteliklere sahip, insanlara hizmet etmeyi seven,  iletişim becerileri yüksek düzeyde gelişmiş, sağlık kuruluşlarında hekimlik ve/veya liderlik yapabilecek, çalışkan, dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun, yeniliğe ve gelişmeye açık, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı ve bu konuda hünerli, eleştirel düşünebilen, araştırmacı Tıp Doktoru, Uzman Hekim, Bilim Uzmanı, Bilim Doktoru ve öğretim üyesi yetiştirmek; kendi elemanlarının ve yöredeki sağlık insan gücünün sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamak; toplumun sağlık eğitimine katkı sağlamak.    

  Ø  Sağlık Hizmeti ile ilgili misyon: Sivas ve çevre iller toplumunun ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren sağlık hizmeti ihtiyacına (Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile) cevap vermek; kapsamlı birinci basamak hizmeti sunumunda örnek birimler oluşturmak;  yerel, ulusal ve uluslar arası sağlık sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik çalışmalara katkı sağlamak; ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmaktır.

  Ø  Araştırma Hizmeti ile ilgili misyon: Sağlığı ve sağlık hizmetlerini geliştirici, sağlık sorunlarının anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayıcı araştırmaların ve yayınların yapılmasını ve/veya desteklenmesini sağlamak. 

   

   

  Vizyon

  Toplum ve birey sağlığını geliştirmede ve sağlık sorunlarına çözüm sağlamada,  duyarlılığıyla, etkisiyle araştırma ve yayınlarıyla, sağlık hizmetinin örnek düzeyde sunulduğu sağlık kurumlarıyla ve Halk Sağlığı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir tıp fakültesi olmak; Mezunlarının (hekim, uzman hekim, bilim uzmanı ve bilim doktoru), öğretim kadrosunun ve diğer çalışanlarının mensubu veya öğrencisi olmaktan gurur duyduğu, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile sürekli tıp eğitiminde modern eğitim teknikleri kullanımı ile tanınmış bir tıp fakültesi olarak bilinmek.

   

   

   

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Prof. Dr. İlhan ÇETİN (Dekan)
    2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karademir (Dekan Yardımcısı)
    3 Prof. Dr. İbrahim GÜL (Dekan Yardımcısı)
    4 Fakülte Sekreteri
    5 Fakülte Kurulu
    6 Fakülte Yönetim Kurulu
    7 Anabilim Dalı Başkanı
    8 Bölüm Başkanı
    9 Öğretim Üyesi
    10 Araştırma Görevlisi
    11 Teknik Hizmetler Görevlisi
    12 Prof. Dr. Ünal ÖZÜM (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
    13 Prof. Dr. Ertuğrul BOLAYIR (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
    14 Prof. Dr. Ahmet ALİM (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
    15 Doç.Dr. İlhan KORKMAZ (Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı)
    16 Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ (Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı)
    17 Prof. Dr. Yeltekin DEMİREL (Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı)
    18 Prof. Dr. Mehmet ÇİMEN (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)
    19 Prof. Dr. Mehmet Caner MİMAROĞLU (Anesteziyoloji ve ReanimasyonAnabilim Dalı Başkanı)
    20 Prof.Dr. Özen KARADAĞ (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)
    21 Doç. Dr. Ayşe Demirkazık ÇANÇALAR (Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı)
    22 Yrd. Doç. Dr. Ziynet ÇINAR (Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı)
    23 Yrd. Doç. Dr. Ayla UZUN (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    24 Yrd. Doç. Dr. Mahmut EKİCİ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    25 Doç.Dr. Levent CANKORKMAZ (Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)
    26 Doç. Dr. Gülay YILDIRIM (Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    27 Prof. Dr. Sedat ÖZÇELİK (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı)
    28 Prof. Dr. MEHMET BAKIR (Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    29 Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR (Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    30 Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    31 Prof. Dr. Hasan ELDEN (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
    32 Prof. Dr. Ali Cihan YILDIRIR (Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)
    33 Prof. Dr. Ekber ŞAHİN (Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)
    34 Prof. Dr. Haydar ERDOĞAN (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    35 Prof. Dr. Ergün Haldun SÜMER (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
    36 Prof. Dr. Hüseyin Eray BULUT (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    37 Prof. Dr. Füsun GÜLTEKİN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    38 Prof. Dr. Ayşe Gonca YENİCESU (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı)
    39 Prof. Dr. Öcal BERKAN (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)
    40 Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ (Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    41 Doç. Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ (Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı)
    42 Prof. Dr. Okay BULUT (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    43 Prof. Dr. Reyhan EĞİLMEZ (Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    44 Prof. Dr. Sarper YILMAZ (Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)
    45 Prof. Dr. Yener GÜLTEKİN (Üroloji Anabilim Dalı Başkanı)
    46 Prof. Dr. Ahmet Suat TOPAKTAŞ (Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı)
    47 Doç. Dr. Zekiye HASBEK (Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı)
    48 Doç. Dr. Birsen YÜCEL (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
    49 Prof. Dr. Hulusi EĞİLMEZ (Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    50 Prof. Dr. Nesim KUĞU (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
    51 Prof. Dr. Ergün PINARBAŞI (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
    52 Prof. Dr. Mustafa Kemal YILDIRIM (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı )
    53 Prof. Dr. Sevtap BAKIR (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)
    54 Prof. Dr. İlhan SEZGİN (Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
    55 Prof. Dr. A. Yasemin ÖZTOP (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    56 Prof. Dr. Serpil DEĞERLİ (Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı)
    57 Doç.Dr. Selma ÇETİNKAYA (Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
    58 Ali BEBEK (Öğrenci İşleri)
    59 Birgül YILDIRIM NUR (Şef)
    60 Yasemin KARADAĞ (Dekan Sekreteri)
    61 Özkan ALAN (Öğrenci İşleri)
    62 Bilge ZORLU (Muhasebe -Tahakkuk Memuru)
    63 Eren KURUN (Muhasebe -Tahakkuk Memuru)
    64 Nurettin ERİNANÇ (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)
    65 Nuh AKÇİÇEK (Satın Alma Yetkilisi)
    66 Ayşegül KESKİN (Yazı İşleri Memuru)
    67 Suat KEKLİKÇİ (Yazı İşleri Memuru)
    68 Osman İDİKURT (Teknik Hizmetler Görevlisi)
    69 Hasan SALCI (Yardımcı Hizmetler Personeli)
    70 Engin YILDIRIM (Yardımcı Hizmetler Personeli)
  İç Kontrol İş Akış Şemaları