Telefon: 0 346 219 1156
Belgegeçer: 0 346 219 1155
BİNALİ KOÇ
FAKÜLTE SEKRETERİ

binalikoc@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

BİRGÜL YILDIRIM NUR
ŞEF

byildirim@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

KEMAL CEYLAN
SAĞLIK TEKNİSYENİ

kceylan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

NEJMİ BAHTİYAR
TEKNİSYEN YARDIMCISI

nbahtiyar@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

OSMAN İDİKURT
TEKNİSYEN YARDIMCISI

oidikurt@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ALİ BEBEK
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

abebek@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2095

NURETTİN ENİNANÇ
AYNİYAT SAYMANI

neninanc@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

FUNDA YEŞİLTAŞ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

funda.yesiltas@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MELEK DAĞASLAN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

dagaslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2094

MELİHA ÇELİK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

melihacelik@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

NUH AKÇİÇEK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

nakcicek@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2098

ÖZKAN ALAN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

oalan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SERAP KAVAS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

serap.kavas@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ZÜLEYHA MUĞULKOÇ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

zmugulkoc@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

NADİDE GÜLSOY
GEÇİCİ İŞÇİ (ADAM/AY)

Dahili:

HASAN SALÇI
HİZMETLİ

hsalci@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

BİLGE ZORLU
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

bzorlu@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2116

EREN KURUN
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

ekurun@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: