FORM ve DÖKÜMANLAR
  Uzmanlık Dalları Rotasyonları ve Bu Rotasyonların Süreleri
  Bologna Süreci için Senato Kararı
  (EK-1) CÜ Ders Bilgi Formları (Türkçe)
  (EK-2) CÜ Ders Bilgi Formları (İngilizce)
  (EK-3) CÜ Bölüm Bilgi Formları (Türkçe)
  (EK-4) CÜ Bölüm Bilgi Formları (İngilizce)
  (EK-5) Bologna çalışmaları için Lisans Örnek Formlar
  (EK-A) TYYÇ Raporu
  (EK-B) TYYÇ Rapor ekleri devamı
  Örnek AKTS Fakülte ve Yüksekokul için formlar
  Akademik Personel İzin Formu
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Tıp Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1156
Belgegeçer: 0 346 219 1155