ASİSTAN DOKTORLAR
  Asistan Eğitimi Kayıt Formu
  Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
  Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi
  Uzmanlık Belgeleri
  Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
  Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı (01/07/2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik)
  Tıpta Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
  Akademik Yükseltme
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01/07/2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik)
  Uzmanlık Sınavı Jüri Oluşturma Listesi
  Uzmanlık Dalları Rotasyonları ve Bu Rotasyonların Süreleri
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Tıp Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1156
Belgegeçer: 0 346 219 1155