Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 02 Mart 2023 tarihinden itibaren web tabanlı olarak yürütülecektir. Bağlanmak için  

 

Duyurular

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamı dışında kalan girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırmalarını proje aşamasında değerlendirmekte, araştırma etiği ve bilimsel metodoloji açısından uygun bulduklarını onaylamaktadır.

 • Kurulumuzun çalışma prensipleri ve dayanak noktaları yönergemizde detayları ile belirtilmiştir. Etik kurul, çalışma için onay verdikten sonra çalışmanın izlemi ve kontrolünden de sorumludur.

 

 • Araştırmaya alınacak örneklem sayısının saptanmasında ve toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi için Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı'na gerek duyulduğunda danışılabilir.

 

 • Araştırma başka bir bölümde/kurumda yürütülecek ise araştırmaya başlamadan önce ilgili bölümden/kurumdan yada rutin hizmetler dışında laboratuvarlar kullanılacak ise laboratuvar sorumlusundan izin alınması gereklidir.

 

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dosyanızı aşağıda bulunan Rehber'den destek alarak  online sistemden Etik Kurul başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

Dosyada bulunması gerekli olan belgeler:

 • HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU (Form için tıklayınız)
 • Tez çalışması ise AKADEMİK KURUL KARARI (Yüksek lisans, Doktora veya Uzmanlık tez çalışmaları için lütfen okuyunuz)  
 • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Bu formda araştırmanın amacı, yöntemler ve gönüllüye yapılacak tüm uygulamalar sade ve gönüllünün anlayabileceği bir dille uzunca yazılmalıdır. Form için tıklayınız)
 • ÇOCUK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Çalışmanızda çocuk katılımcılar varsa doldurunuz,  Form için tıklayınız)
 • GENETİK ÇALIŞMALAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU  için tıklayınız
 • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU KONTROL LİSTESİ (Listenin üzerinde işaretleme yaparak doldurunuz, Form için tıklayınız)
 • İKU(İyi Klinik Uygulamalar) TAAHHÜTNAME DİLEKÇESİ, (Form için tıklayınız)
 • GERİYE DÖNÜK DOSYA ÇALIŞMALARI İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ DİLEKÇESİ (Araştırma gönüllülerine ulaşılması olanaksız olduğu durumlarda doldurunuz) (Form için tıklayınız)
 • REFERANS MAKALE (Araştırma ile ilgili en önemli 3 makale örneği PDF olmalıdır)
 • BİYOLOJİK MATERYAL TRANFER FORMU (Türkiye dışına biyolojik materyal gönderilmesi söz konusu olan çalışmalarda “İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığı Biyolojik Materyal Transfer Formu” doldurulur.)(Türkçe_İngilizce) (form için tıklayınız)
 • ETİK KURUL DÜZELTME/DEĞİŞİKLİK CEVAP YAZISI (Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda görüşülerek, düzeltme alan dosyaların tekrar etik kurula gönderilirken kullanılacaktır.) (Form için tıklayınız)
 • ARAŞTIRMACILARIN TALEBİNE YÖNELİK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  (Form için tıklayınız)
 • ARA RAPOR FORMU (Araştırmanız bittiğinde sonucu etik kurula bildirirken kullanılacaktır) (Form için tıklayınız)
 • SONUÇ RAPORU FORMU (Araştırmanız bittiğinde sonucu etik kurula bildirirken kullanılacaktır) (Form için tıklayınız)

 

ETİK KURUL ÜYELERİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ

                   

 

Adı-Soyadı

Uzmanlık Dalı

E-posta

1

Prof. Dr. İlhan OTAĞ (Başkan)

Tıp Fakültesi-Anatomi Anabilim Dalı

ilhanotag@gmail.com

2

Prof. Dr. Havva TEL (Başkan Yrd.)

Sağlık Bilimler Fakültesi-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

havvatel@cumhuriyet.edu.tr

3

Doç. Dr. İrem AKOVA (Raportör)

Tıp Fakültesi-Halk Sağlığı Anabilim Dalı

irem-007@hotmail.com

4

Doç. Dr. Süleyman KOÇ (Üye)

Tıp Fakültesi-Genel Cerrahi Anabilim Dalı

suleymankoc@cumhuriyet.edu.tr

5

Doç. Dr. Mustafa ERGÜL(Üye)

Eczacılık Fakültesi-Biyokimya Anabilim Dalı

mergul@cumhuriyet.edu.tr

6

Doç. Dr. Mustafa ÖZKARACA(Üye)

Veterinerlik Fakültesi-Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı

mustafaozkaraca@cumhuriyet.edu.tr

7

Doç. Dr. Yılmaz DAŞLI(Üye)

Sağlık Bilimler Fakültesi- Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

ydasli@cumhuriyet.edu.tr

8

Doç. Dr. Mücahit FİŞNE(Üye)

Spor Bilimleri Fakültesi- Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

mfisne@cumhuriyet.edu.tr

9

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜLTÜRK(Üye)

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

eakaydin@cumhuriyet.edu.tr

10

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha MUSLU(Üye)

Diş Hekimliği Fakültesi-Periodontoloji Anabilim Dalı

Dtzelihamuslu@gmail.com

11

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOĞLU(Üye)

Sağlık Hizmetleri MYO-

fhastaoglu@cumhuriyet.edu.tr

   

SEKRETERLİK:
Abdullah SAYIR
İletişim: gokaek2014@gmail.com
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kampüs, 58140
Telefon: 0346 487 0000- 0346 4872092 – Dahili 2092

 

Yukarı