Genel Tanıtım


 

Sekizyüz yıl önce üniversite şehri olarak tanımlanan Sivas’ta, yine bir üniversite gereğine inanmış bir toplum il kez 1966 yılında bu konuda çalışmalara başlamış ve bu düşünceyle “Sivas 4 Eylül Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği” ni kurarak 1971 yılında çalışma planlarını dönemin parlementosuna yansıtmıştır. Sayın Naim TALU’ nun başbakan, Sayın Orhan DENGİZ’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, Milli Eğitim Bakanı Orhan DENGİZ gelecekte Sivas’ta kurulması düşünülecek üniversitenin ilk çekirdeğini oluşturmak üzere; Sivas’ta Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir Tıp Fakültesi kurulması için girişimlerde bulunmuştur. Bu girişim üzerine dernek yönetimi, dönemin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Lütfü TAT ve beraberinde ki heyet 9 Temmuz 1972 yılında Sivas’a gelmiş ve burada Tıp Fakültesi’ne çekirdek kadro oluşturacak sağlık kuruluşları yerinde incelemiştir ve sonuç olarak; Sivas’ta bulunan sağlık kuruluşlarının yetersizliğini öne süren olumsuz bir görüş bildirilmiştir.

Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun 50. yıl münasebetiyle TBMM ce büyük bir kutlama töreni yapılmasına ilişkin bir yasa tasarısı hükümet üyeleri tarafından meclise sunulmuş ve 50.yıl dönümünü ebedileştirme çalışmaları çerçevesinde “Anadolu’da yüksek okul bulunmayan bir ilimizde bir üniversite kurulmasını teklif etmiştir”. Dernek üyelerinin Ankara da gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler sonucunda “ Cumhuriyet’in kuruluşunun 50.yılında Anadolu’da bir üniversite kurulacaksa; bu üniversitenin yeri Sivas olmalıdır; çünkü Cumhuriyet’in temelinin atıldığı il Sivas’tır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Sivas’a ziyaretlerinde “Cumhuriyet’in temelini burada attık” ifadesi ile Cumhuriyet Üniversitesi’nin yerini belirlemiştir. Bütçe Plan komisyonunda son şeklini alan 50.yıl Kutlama Yasa Tasarısı meclis genel kuruluna intikal ettiğinde Sivas milletvekili ve Meclis Başkan Vekili sayın Vahit BOZATLI nı yönettiği bir oturumda 5 Nisan 1973 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1701 sayılı yasanın 5/b maddesinde şu hüküm yer aldı “Cumhuriyet’in kuruluşunun 50.yılı münasebetiyle Sivas ilinde ilk fakültesi 29 Ekim 1973 tarihinde öğretime başlamak üzere Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasına karar verildi” . Üniversitenin kuruluşunun tamamlanmasını ve ilk fakültenin 29 Ekim 1973 de eğitime başlamasının sağlanması görevi önce Ankara Üniversitesi Senatosunca yapılmasına verildi ancak senato Eylül 1973 de “Yapılan araştırmalar sonucu Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi adı altında bir üniversite kuruluşu ve ilk fakültesinin 29 Ekim 1973 tarihinde eğitime başlaması mümkün görülmemiştir” diyerek kuruluş tamamlama görevini kabul etmemiştir. Ekim 1973 tarihinde bu konu Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof Dr İhsan DOĞRAMACI ile görüşülmüş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 20 Ekim 1973 tarihinde toplanarak 73/A-95 sayılı kararıyla Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunu üstlenerek ilk fakültesi olan Tıp Fakültesi’nin Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılıp desteklenmesini oy birliğiyle kabul etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Sayın Prof Dr Yılmaz SANAÇ atanmış ve yine senatonun aldığı karar ile 1973-1974 öğretim yılı için 50 öğrenci alınarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenime başlanmıştır.
 
Sayın Naim TALU’nun Başbakanlığı döneminde bu yasa teklifleri 9 Şubat 1974 tarihinde kabul edilerek, 14794 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. 14 madde ve 6 geçici madde içeren 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi kuruluş kanununun 1. maddesi şöyle der: “Merkezi Sivas’ta olmak üzere          Cumhuriyet Üniversitesi  adıyla özerk ve tüzel kişiliği haiz bir üniversite kurulmuştur”. Aynı yasanın geçici birinci maddesi ise şunu belirtmektedir: “Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Devlet Planlama Teşkilatı’nın görüşü alınarak, Tıp Fakültesiyle, Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur”. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasından sonra Üniversitelerarası Kurul, istemi üzerine Hacettepe Üniversitesi’ni Tıp Fakültesi ve Fen ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin “benzer” fakülteler olmasını kabul ederek 21 Kasım 1974 tarihinde ki toplantısında üniversitemiz kurucu rektörlüğüne Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Muvaffak AKMAN’ı atamıştır.
3 kasım 1973 de Sivas’a gelen Prof Dr İhsan DOĞRAMACI ve beraberinde ki heyet, Sivas’ta henüz inşaatı tamamlanmamış 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin üniversiteye tahsis edilmesi konusunda mutabık kalmıştır ve 2 Kasım 1975 tarihinde şu anki Üniversite Hastanesi’nin temelinin atılması ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin açılışı dönemin Başbakanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından yapılmıştır. Bu tarihten itibaren öğretim üyelerinin atanması yapılmıştır.
 
Tıp Fakültesi Hastanesi 1992 yılına kadar Göğüs Hastalıkları Hastanesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Halen kullanılmakta olan yerleşke içerisindeki hastane binasının temeli ise 2 Kasım 1975’te atılmış ve 1992 yılı sonunda yeni hastane binasına taşınmıştır.
 
Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın,  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) değerlendirmesi sonucunda Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve program 01.01.2013 yılındaki ilk akreditasyonunun ardından 2020 yılında 2025 yılına kadar yeniden akredite edilmiştir. Buna ek olarak Fakültemiz YÖK’e bağlı tüm programlar içerisinde Avrupa yeterlilikler çerçevesine girebilmiş 129 programdan ve 24 Tıp Programından birisidir.
 
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nün de bulunduğu kampus yerleşkesi içerisinde 88047m²’lik alanda yer almakta olup, 7 blok ve 14 kattan oluşmaktadır. 1054 yatak kapasiteli hastanemiz başta Sivas olmak üzere Tokat, Erzincan, Yozgat ve diğer komşu illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Kampus içerisinde 2008 yılı içerisinde açılan; 100 yatak kapasiteli Kardiyoloji - Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Acil Tıp Merkezi, Onkoloji Merkezi ve 50 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi yeni binalarında hizmet vermektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, şehir merkezinden 30 km. uzaklıktaki Sıcak Çermik mevkiinde hizmet vermektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 5 katlı olup 100 yatak kapasitelidir. Merkez bünyesinde Egzersiz Salonu, Röntgen Odası, 2 adet Poliklinik, 10 adet Tedavi Odası bulunmaktadır. 
 
Fakültemizin kurucu dekanı Prof.Dr.Yılmaz SANAÇ'dır (1973-1975) Sonra sırası ile dekanlarımız;
Prof. Dr. Doğan REMZİ (1975-1978)
Prof. Dr. İbrahim ALEV (1978-1979)
Prof. Dr. Hakkı ATUN (1979-1981)
Prof. Dr. Mahir TEVRUZ (1981-1982)
Prof. Dr. Behsan ÖNOL (1982-1985)
Prof. Dr. Tekin KANRA (1985-1988)
Prof. Dr. Ali GÖKALP (1988-1994)
Prof. Dr. Tansel ÜNSALDI (1994-1996)
Prof. Dr. Yener GÜLTEKİN (1996-2002)
Prof. Dr. H. Reyhan EĞİLMEZ (2002-2005)
Prof .Dr. Okay BULUT (2005-2008)
Prof. Dr. Mehmet ŞENCAN (2008- 2011)
Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU (2011-2013) 
Prof .Dr. Okay BULUT (2013-2016)
Prof. Dr. İlhan ÇETİN (2016-2021)
Prof. Dr. Ahmet ALİM (2021-       )

 

Yukarı