Dekanın Mesajı


Tüm akademik ve idari kadrodaki mesai arkadaşlarım ve siz değerli öğrencilerimizle aynı çatı altında hep birlikte mutlulukla, sağlıkla, huzurla ve esenlikle bulunmak en büyük temennimizdir.

Fakültemiz, alanlarında son derece yetkin ve tecrübeli öğretim üyesi kadrosu ile siz öğrencilerimizi, geleceğin tıp doktorları olarak çağımızın en modern teknolojisini kullanarak yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Verdiğimiz eğitim ile insan haklarına ve etik değerlere saygılı, çağdaş birer birey olarak yetişmeniz yanı sıra hastalarınıza kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti sunmanızı amaçlamaktayız.

Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ve 33 Bilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet vermektedir.

Gelişmiş eğitim ve öğretim imkanları ile donatılmış fakültemiz; yeterli sayıda derslik ve amfi, iyi hekimlik uygulanmaları ve simülasyon merkezi, araştırma laboratuvarları, deneysel tıp araştırma merkezi, kütüphane ve okuma salonları ile iyi hekim olmak isteyen herkesi hedeflediği yetkinliklere ulaştıracak niteliktedir. Elli yıla yakın mazisi ile ülkemizin en köklü tıp fakültelerinden birisi olan kurumumuz kendi ekolünü oluşturarak örnek olma niteliği de kazanmıştır.

Mezuniyet Öncesi eğitim programımızın amacı; Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, sistematik düşünebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip çalışması yapabilen, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine ve toplum lideri niteliklerine sahip hekimler yetiştirmektir.

Günümüzde tıp eğitiminin kabul gören kalite göstergesi akreditasyondur. Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın,  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) değerlendirmesi sonucunda Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve program 2013 yılındaki ilk akreditasyonunun ardından 2020 yılında 2025 yılına kadar yeniden akredite edilmiştir. Buna ek olarak Fakültemiz YÖK’e bağlı tüm programlar içerisinde Avrupa yeterlilikler çerçevesine girebilmiş 129 programdan ve 24 Tıp Programından birisidir. Ayrıca Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı, hem ulusal hem de uluslararası öğrenci değişim programlarını desteklemektedir.

Mezuniyet öncesi eğitimde olduğu gibi, mezuniyet sonrası eğitimde de kalitenin artırılması ve akreditasyon kriterlerinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu doğrultuda, ilgili yeterlilik kurulları tarafından değerlendirilerek akredite olmaya hak kazanan uzmanlık alanlarımızın sayısını artırmak amacıyla da önemli adımlar atılmıştır. Uzmanlık Eğitimi Takip Sisteminin (UETS) etkin kullanımı, asistan uyum eğitimi ve gelişim programları ile ilgili Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonumuzun çalışmaları devam etmektedir.

Fakültemizin halka açılan penceresi olan hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık iki milyon nüfusa hitap eden, kolay ulaşılabilen üst düzey bir üçüncü basamak tedavi merkezidir. Üniversite Hastanemizde çağdaş ve modern tıbbın gerektirdiği donanım fazlası ile mevcuttur. Tıbbın her alanına hitap eden tüm branşları bünyesinde barındıran hastanemiz sunduğu hizmetler ile bölge insanı için bir çekim merkezi olmayı sürdürmektedir. Hastanemiz sahip olduğu güler yüzlü hekimler ve yardımcı sağlık personelinin birlikte yürüttükleri ekip çalışması sayesinde her geçen gün artan hasta trafiğinin üstesinden büyük bir azimle gelmektedir  ve kurumumuz artık kurumsallaşmış olan kalite kültüründen ödün vermeden sürekli yenilenme çabalarını  sürdürmektedir.

Fakültemizde gelinen bu yüksek eğitim ve hizmet seviyesinin korunması ve daha ileri taşınması için hem öğrencilerimize hem de biz akademik kadrolara büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize düşen önemli görevler arasında ideallerinin olması, başarıya inançla yürümeleri, değerlerinden vazgeçmemeleri, bilimsel düşünceden ödün vermeyen, araştıran, sorgulayan bireyler olmaları, “önce insan” demeleri bulunmaktadır.

Biz eğiticilerin ise bizlere emanet edilen ülkenin en zeki ve potansiyelli bireylerini güncel tıp bilgileri ve alt yapılarıyla destekleyerek gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlamamız gerekmektedir.

Sevgili öğrenciler; tüm bu amaçlara ulaşmanız ve sadece bugünün değil geleceğin hekimleri olarak fakültemizden mezun olabilmeniz için gereken altyapı fakültemizde mevcuttur. Sizleri birer evladı gibi seven ve üzerinize titreyen öğretim üyesi kadromuz bunun en büyük güvencesidir. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı yarınlar dilerim.

 

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Dekan  V.         

Yukarı