SCÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitim Yetkinlikleri


SCÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitim Yetkinlikleri
1.     Temel Hekimlik Nosyonuna Sahip
2.     Organizmanın fizyolojik süreçlerine hakim
3.     Organizmanın patolojik süreçlerine hakim
4.     Entegrasyon yeteneği yüksek
5.     Doğru tanı koyabilen
6.     Doğru tedavi uygulayabilen ve takip edebilen
7.     Ekip Üyesi olabilen
8.     İletişim becerileri yüksek
9.     Koruyu Hekimlik yapabilen
10. Toplum Sağlık planlayıcısı
11. Teknolojiyi sağlık alanında kullanabilen
12. Hem araştırma, hem eğitim, hem de hizmet aşamalarında Etik yaklaşım duyarlılığı olan
13. Hastalara, topluma ve meslektaşlarına örnek model
14. Liderlik vasıfları gelişmiş
15. Bilimsel organizasyonlara katılma alışkanlığı kazanmış
16. Bilim insanı
17. Güncel tıp bilgisini takip edebilen
18. Yaşam boyu öğrenmeye adanmış
19. Lider ve yönetici
20. Otonomi özelliği gelişmiş
21. Hukuksal sorumlulukları ve haklarının farkında

 

Yukarı