Misyon - Vizyon


 

SCÜTF Misyonu

Misyon: SCÜTF’nin misyonu, uluslararası güncel standartlara uygun olarak tıp eğitimi sunmak, araştırma faaliyetlerini yürütmek ve sağlık hizmeti vermektir.

1- Tıp Eğitimiyle ilgili misyon: Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen ve bunlara karşı duyarlı olan, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, mesleğinin her alanında gerekli düzeyde yetkin, dünya standartlarında niteliklere sahip, insanlara hizmet etmeyi seven, empati ve iletişim becerileri ve meslek etik duyarlılığı yüksek düzeyde gelişmiş, sağlık kuruluşlarında hekimlik ve her alanda liderlik yapabilecek, çalışkan, dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun, yasal sorumlulukları ve haklarının bilincinde yetişmiş, yeniliğe ve gelişmeye açık, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı ve bu konuda hünerli, eleştirel düşünebilen, araştırmacı tıp doktoru, uzman hekim, ve öğretim üyesi yetiştirmek; kendi elemanlarının ve yöredeki sağlık insan gücünün sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamak, toplumun sağlık eğitimine katkı sağlamaktır.    

2- Araştırma Hizmeti ile ilgili misyon: Daha erken evrelerden Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmalar ile ilgili farkındalığını artırmak, araştırma süreçlerine aktif katılımını desteklemenin yanında sağlığı ve sağlık hizmetlerini geliştirici, sağlık sorunlarının anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayıcı araştırmaların ve bu araştırmaların ürünü yayınların yapılmasını ve/veya desteklenmesini sağlamaktır.

3- Sağlık Hizmeti ile ilgili misyon: Başta SCÜTF Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olmak üzere çeşitli birimlerde, toplumun ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren sağlık hizmeti ihtiyaçlarına cevap vermek, kapsamlı sağlık hizmeti sunumunda örnek birimler oluşturmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümüne yönelik çalışmalara katkı sağlamak, ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmaktır.

  

SCÜTF Vizyonu

Toplum ve birey sağlığını geliştirmede ve sağlık sorunlarına çözüm sağlamada, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti boyutuyla, ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir tıp fakültesi olarak tanınmak.

 

Mezunlarının, öğretim kadrosunun ve diğer çalışanlarının mensubu veya öğrencisi olmaktan gurur duyduğu, mezuniyet öncesi ve sürekli tıp eğitiminde, modern eğitim tekniklerini kullanan bir tıp fakültesi olmak.

Yukarı