CÜBAP


 

 

TANITIM
"Kişisel Web Siteleri Servisi" Tanımı
Kişisel Web Siteleri Servisi, Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki akademik/idari birimlerin, öğrenci topluluklarının, kongre, sempozyum ve organizasyon gibi etkinlik sorumlularının ve akademik/idari personelin kişisel web sayfalarını oluşturabilmesi amacıyla, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı merkezi sunucularında alan adının (domain name) tanımlanması, web sayfalarının konulacağı yerin tahsis edilmesi (hosting) ve isteğe bağlı olarak veritabanı ile e.posta destek hizmetlerini kapsamaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web sayfalarının oluşturulabilmesi için eldeki teknik imkanlar ölçüsünde gerekli teknik altyapı sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş web sayfalarının içeriği üzerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sadece ortam sağlayıcıdır. Kişisel Web Sitesi için başvurusu yapan idari sorumlular bu sayfaların içeriğinden yasalar nezdinde sorumludur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu sayfaların içeriğini kontrol ve takip etmekle yükümlü değildir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hiç bir durumda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu sayfalarda sunulan içeriğin kullanımı veya referans gösterilmesi ile ilgili oluşabilecek veya oluştuğu iddia edilebilecek sorun veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

Servisten Kimler Yararlanabilir
Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki;
1. Tüm akademik/idari birimler, birimlerini tanıtmak,
2. Öğrenci toplulukları, kendilerini tanıtmak ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek,
3. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyon sorumluları, bu etkinlik ve organizasyonlar hakkında bilgi vermek,
4. İdari ve akademik personel, akademik ve idari çalışmalarında kullanmak
amaçlarıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sunucularından erişebilecekleri kişisel web sitesi kullanıcı adı ve şifresi edinebilirler.

Yukarı