Hayvan Laboratuvarı


 

 

 

1988 yılında  Cumhuriyet Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bağlı kurulan   Laboratuvarımız   450 m2 kapalı alanda hizmetini sürdürmüş 2003 yılında hali hazırda faaliyet gösterdiği   650 m2 kapalı alandaki binasına taşınmıştır.
5199 nolu Hayvanları koruma kanunu (24.06.2004 ) kapsamında ve  Gıda tarım  ve Hayvancılık  Bakanlığı’nın  verdiği Deney hayvanları üretici/kullanıcı/ tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma  iznine(19.03.2012   050 nolu çalışma izin belgesine göre) istinaden   Rat, Fare, Kobay ve Tavşanlar  üzerinde  Yerel Etik Kurulundan titizlikle geçen başvurulardan sonra   bilimsel araştırmalar   yapılmaktadır. Laboratuvrımızda  Tıp fakültesi,Diş hekimliği  fakültesi,Veteriner Fakültesi,Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Deney hayvanları kullanım sertifikası programları açılarak  araştırmacılara deney hayvanları kullanım sertifikası   verilmektedir.

 

 

Yukarı