Komisyonlar


Koordinatörler Kurulu (KTK),
Ölçme Değerlendirme ve Eğitici Eğitimi Komisyonu (ÖDEEK),
Mesleki Beceri Eğitimi Komisyonu (MBEK),
Probleme Dayalı Öğrenim Komisyonu (PDÖK),
Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu (KDT)
C.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU
İLETİŞİM BECERİLERİ KOMİSYONU
ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
 

Yukarı