KANUNLAR

1-

Yükseköğretim Kanunu (2547)

2-

Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)

3-

Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219)

4-

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

   
 

YÖNETMELİKLER

1-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2-

Yönetmelik Değişikliği

3-

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4-

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

5-

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

6-

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

7- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

 

 

 

YÖNERGELER

1-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersinden Muafiyet Yönergesi 

2-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (CÜTFAM) Çalışma Yönergesi

3-

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi

4-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

5-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi

6-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Eğitim Komisyonu Yönergesi

7-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Yönergesi 

8-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Komisyonu Çalışma Yönergesi

9-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi

10-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Arastirma Uygulama Hastanesi Tütün Kontrol Komitesi Yönergesi 

11-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitim ve Sınav Yönergesi

12-

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medıcal Journal) Yönergesi

13-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Komisyonu Kuruluş Ve Çalışma Yönergesi

14-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İletişim Becerileri Komisyonu Kuruluş Ve Çalışma Yönergesi

15-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu (CÜTF-TEÖK) Yönergesi

16-

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönergesi

17-

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Yönergesi

Formlar: 1- Başvuru Formu        2- Sonuç Raporu        3- Sosyal Sorumluluk Projeleri

18-

Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi

 

ESAS VE USULLER

1-

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Özel Hastaneler Veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışabileceklerin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar