Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler


 

 

KANUNLAR

1- 

Yükseköğretim Kanunu (2547)

2- 

Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)

3- 

Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219)

4- 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

5-

Devlet Memurları Kanunu (657)

 

 

   
 

YÖNETMELİKLER

1- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2- 

Yönetmelik Değişikliği

3- 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4- 

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

5- 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

6- 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

7- 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

8- 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

9- 

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

YÖNERGELER

1- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersinden Muafiyet Yönergesi 

2- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (CÜTFAM) Çalışma Yönergesi

3- 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi

4- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

5- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi

6- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Eğitim Komisyonu Yönergesi

7- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Yönergesi 

8- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Komisyonu Çalışma Yönergesi

9- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi

10- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Arastirma Uygulama Hastanesi Tütün Kontrol Komitesi Yönergesi 

11- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitim ve Sınav Yönergesi

12- 

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Tıp Dergisi (Cumhuriyet Medıcal Journal) Yönergesi

13- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Komisyonu Kuruluş Ve Çalışma Yönergesi

14- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İletişim Becerileri Komisyonu Kuruluş Ve Çalışma Yönergesi

15- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu (CÜTF-TEÖK) Yönergesi

16- 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönergesi

17- 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Yönergesi

Formlar: 1- Başvuru Formu        2- Sonuç Raporu        3- Sosyal Sorumluluk Projeleri

18- 

Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Yönergesi

 

 

 

 

 

ESAS VE USULLER

1- 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Özel Hastaneler Veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışabileceklerin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

   

 

Yukarı