Dökümanlar&Formlar


 
 
 
 
 
 
 
 
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01/07/2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik)
 
 
 
Asistan Eğitimi
 
            ·        Asistan Eğitimi Kayıt Formu
            ·        Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
 
 
Bologna Süreci Kapsamında AKTS Formları
 
·         (EK-A) TYYÇ Raporu
 
 

Jüri Ödeme Evrakı (Öğretim Üyesi)

Tez İzleme Değerlendirme Formu

Staj Değerlendirme Formu

Yukarı