SCÜTF'nin program çıktıları


 SCÜTF Eğitim Programı Çıktıları

PÇ1: Organizmanın işleyişini anlamada yardımcı olan temel biyofiziksel, biyolojik ve biyokimyasal bilgileri açıklayabilir

PÇ2: Bir bütün olarak organizmayı ve onu oluşturan organ sistemlerinin normal anatomik, histolojik ve fizyolojik yapı ve işlevlerini açıklayabilir

PÇ3: Hastalıkların genetik, metabolik, mikrobiyolojik, immünolojik, neoplastik ve travmatik mekanizmalarını çözümleyebilir, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir

PÇ4: Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini uygulayabilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir

PÇ5: Hastanın ayrıntılı ve güvenilir hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı muayenelerini yapabilir

PÇ6: Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilir ve gerekli tıbbi girişimleri uygulayabilir

PÇ7: Bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilir ve adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilir

PÇ8: Ülkenin sağlık sorunlarını bilir ve ulusal sağlık sisteminin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verilebilir

PÇ9: Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal ve etik kurallarını tıbbın değer sistemlerini değerlendirebilir, etik sorunlara yaklaşımda  “etik karar verme sürecini” kullanabilir, meslek etiği bilincini ve duyarlılığını geliştirebilir. Tıbbın tarihsel varlığını fark edebilir, tıp tarihi bilincini geliştirebilir

PÇ10: Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tanı ve tedavilerinin bilimsel verilere dayalı, etkinliği yüksek yöntemlerle yapılabilir

PÇ11: Toplum sağlığını ilgilendiren temel verileri derleyip, karşılaştırarak sonuç çıkartabilir.

PÇ12: Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmeli ve meslektaşları ile iletişim kurabilmeli

Yukarı