SCÜTF'nin amaçları


 

SCÜTF’nin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaçları

SCÜTF’in eğitim öğesiyle ilgili amaçları

Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen ve bunlara duyarlı olan, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, mesleğinin her alanında gerekli düzeyde yetkin, dünya standartlarında niteliklere sahip hekimler yetiştirmek.

İnsanlara hizmet etmeyi seven, iletişim becerileri ve mesleki etik değerleri yüksek düzeyde gelişmiş, sağlık kuruluşlarında hekimlik ve her alanda liderlik yapabilecek, çalışkan, dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun, yasal hakları ve sorumluklarının bilincinde, yeniliğe ve gelişmeye açık, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, eleştirel düşünebilen, araştırmacı ve tıbbın tüm uzmanlık alanlarında uzmanlık adayı olmaya hazır hekimler yetiştirmektir.

SCÜTF’nin diğer eğitim amaçları

SCÜTF  mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim ve toplumun sağlık eğitimi konularında da önemli hedeflere sahiptir. Tıp disiplinlerinin büyük çoğunluğunda tıpta uluslararası düzeyde uzmanlık eğitimi vermek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından organize edilen yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermek veya bu eğitimlere katkıda bulunmak, tıpta ve sağlık bilimlerinde sürekli eğitime katkıda bulunmak ve toplum sağlığını geliştirici eğitimlere destek vermek başlıca amaçlardır.

SCÜTF’nin hizmet öğesiyle ilgili amaçlar:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin hizmet amaçları, misyonu, vizyonu tanımlanmış olup, hastane stratejik planında yer alan bu ifadeler, SCÜTF’nin sağlık hizmetleri amaç ve hedeflerini yansıtır özelliktedir.

 

 

SCÜTF’nin araştırma öğesiyle ilgili amaçları

Fakültemiz, misyon ve vizyon ifadelerinde yer aldığı gibi tıp ve sağlık bilimleri alanında uluslararası düzeyde araştırmalar yapmayı, ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 

Yukarı