Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

Başlama Tarihi : 06.07.2018 - Bitiş Tarihi : 24.09.2018

Lisans Af Dilekçesi

Uzmanlık Eğitimi Af Dilekçesi

 7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

 

  

 
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 nci madde gereğince öğrenci af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları, Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 

 
Başvurusu kabul edilen adayların kayıtları en geç 20 Eylül 2018 tarihine kadar lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren merkez yerleşkede bulunan akademik birimler Öğrenci İşleri Dairesinde, İlçelerde bulunan akademik birimler ilgili Müdürlüklerinde, lisansüstü eğitim veren akademik birimler ilgili Enstitü Müdürlüklerinde yapılacaktır.
 
 
 

BAŞVURU DİLEKÇESİ  ve İSTENEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
İLGİLİ KANUN MADDESİ İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.cumhuriyet.edu.tr/duyurugoster.php?recordID=17833