Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Yatay Geçiş Duyuru

Başlama Tarihi : 31.07.2019 - Bitiş Tarihi : 05.09.2019

 Fakültemiz yatay geçiş değerlendirme koşulları 30.07.2019 tarihli ve 14 sayılı Fakülte Yönetim Kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Senato tarafından onaylanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ve kurumlar arası kredi transfer yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğin” 7. maddesi 2. bendine göre yapılan düzenlenme ile Fakültemiz lisans düzeyindeki yurt içi ve yurt dışı yatay geçişler ile ilgili aşağıdaki kriterlerin Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Kriterler;

Yurt Dışı Yatay Geçişler: 

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin genel akademik not ortalama puanlarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yayınlanan dönüştürme tablosu ile 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali baz alınır. Öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda eğer üniversiteye giriş puanları karşılaştırılacak ve yüksek olan alınacaktır.

Yurt İçi Yatay Geçişler:

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin üniversiteye giriş puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %60’ı ve genel akademik not ortalama puanlarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yayınlanan dönüştürme tablosu ile 100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin %40’ı alınarak toplanması sonucu elde edilen puan toplanarak elde edilen puan sıralamasına göre öğrenci alımı gerçekleştirilir.