Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 AKADEMİK TEŞVİK (ÖNEMLİ)

Başlama Tarihi : 04.01.2020 - Bitiş Tarihi : 31.01.2020

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin Değerli Öğretim Elemanları,

Rektörlüğümüz 2019 yılı sonu itibari ile Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) yazılımını üniversitemize kazandırmış bulunmaktadır. Bu sistem bütün önemli veri tabanlarına (Pubmed, web of science, YÖKSİS, Google Akademik) kayıtlı araştırmacı bilgilerini otomatik olarak kendi bünyesine aktaran ve bu verilerin düzenli kaydını ve takip edilebilirliğini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem yayınlar atıflar ve diğer bilimsel faliyetler yanında idari görevler gibi farklı platformda kuruma katkı sağlamayı da puanlamakta ve her araştırmacı için objetif bir puan oluşturarak kuruma kattığı katma değeri takip edebilmektedir. Bu puanın her türlü karar verme sürecinde bir kriter olması planlanmaktadır. Bu bağlamda hem üniversitemizin hem de fakültemizin sıralamalarda hak ettiği konumda olması için bütün araştırmacıların bilgilerini güncel tutması elzemdir.

Akademisyenin Akademik Teşvik Başvurusu Yapma Süreci

Daha kısa vadede YÖK akademik teşvik başvurularında da AVESİS sistemine bağlı bir modül olan ATOSİS modülü kullanılacaktır. Bu modülün kullanımına dair tedaylı görsel bir belge bu metnin etkinde bulunmaktadır. Modülü kullanmadan önce daha önceden yapıldığı üzere YÖKSİS sistemine girilmeli, bütün bilgiler güncellenmeli ve akademik teşvik başvurusu yapılarak beyan formu alınmalıdır. Bunun ardından geçen yıllarda yapılan kanıtlayıcı belgelerin çıktılarının alınması ve bir dosya yapılmasına gerek kalmamaktadır. ATOSİS sistemine girildiği zaman kişinin YÖKSİS başvurusuna ait bilgileri bu sisteme otomatik olarka gelmektedir. Bu bilgilerden sistem tarafından teyidi yapılabilenler (Derginin indeksi, atıf sayısı, atıf yapan yayının bulunduğu derginin indeksi gibi bilgiler) otomatik olarak gelmekte ve bu tür bilgiler için herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmasına gerek olmayacaktır ve sistemde yeşil renk ile gösterilecektir. Kanıt gerektiren girişler kırmızı ile gösterilecek, bu girdilerin yanlarında çıkan butonlar tıklanarak kanıt değeri taşıyan gerekli belgeler çıktılarının alınmasına gerek olmadan sisteme dijital olarak yüklenecektir. Tüm işlemler tamamlandığı zaman sistem YÖKSİS’in verdiğine benzer bir beyan belgesi hazırlayacaktır, araştırmacı sadece bu belgenin çıktısını alacak ve YÖKSİS beyan belgesi ile birlikte birimine teslim edecektir.

Akademik Teşvik Değerlendirme Süreci

Değerlendime süreçleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yapılacaktır. Fakültelerde kurulacak komisyonlar ilk değerlendirmeyi yapacak, daha sonra sonuçlar rektörlüğe değerlendirilecek ve karar verilemeyen konular bir üst komisyonda karara bağlanacaktır. Tek fark bu değerlendirme süreçlerinin de kağır üzerinden değil sistem üzerinden gerçekleştirilecek olmasıdır. Bu yöntemle hem daha hızlı hem de daha güvenilir bir kontrol merkanizması devreye sokulmuş olacaktır.