Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 TIP FAKÜLTEMİZ EĞİTİMİNİ ULUSAL DÜZEYDE AKREDİTE ETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Başlama Tarihi : 11.11.2011 - Bitiş Tarihi : 17.11.2011

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitim programının “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartları”na göre akredite edilmesi için Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)’na ön başvurusunu yapmıştır. Fakülte Kurulu’nun 29/09/2011 tarihinde yapılan toplantısında Akreditasyon sürecinin başlatılması için karar alınmıştır. Ön başvuru gereğince 15-16 Kasım 2011 tarihinde UTEAK tarafından Üniversitemiz Merkezi Amfi'de saat 13:30'da bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Kurumumuz Tıp Eğitiminin Ulusal Düzeyde “Belgelendirilmesi” ve Türkiye’de eşyetkilendirilen (akredite edilen) kurumlar arasında yerini alması için başlatılan süreçte öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.