Telefon : 0 346 219 1156
Belgegeçer : 0 346 219 1155
 Öz değerlendirme raporumuz UIusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 17/10/2012 tarihinde yapılan toplantıda değerlendirilmiştir.

Başlama Tarihi : 19.11.2012 - Bitiş Tarihi : 30.11.2012

19/01/2012 tarihinde Fakülte Kurulu Kararı ile başvuru yaptığımız Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, hazırlamış olduğumuz Öz Değerlendirme Raporumuz incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda ÖDR’de tanımladığımız bilgi ve belgelere göre temel standartları karşıladığımız saptanmış, kurumumuz değerlendirme ziyaretine uygun bulunmuş ve Fakültemiz 2012 yılı Değerlendirme ve İzleme ziyareti programına dahil edilmiştir. Fakültemiz 16-20 Aralık 2012 tarihleri arasında 5 kişilik  ekip tarafından ziyaret edilecektir.